Femårsjubileum

Kawindu och Sewandi hälsar alla Välkomna

 

 

 

 

 

Fem år har gått sedan Hirusara Daycare center i Smyrnakyrkans lokaler i Galle öppnade sina dörrar för gatubarn.

 

 

På bilderna ovan ser ni Kawindu och Sewandi. Två av barnen som regelbundet kommit till centret sedan starten av projektet. Här inviger de jubileumsfirandet den 2 februari i år och hälsar alla välkomna.

Sedan oktober 2011 har verksamheten på Hirusara arbetat för att förändra livet för Galles mest utsatta barn. De barn som samhället inte ansåg vara något att satsa på. Dessa barn som annars skulle tillbringat sin tid på gatorna, där de riskerat att utsättas för psykiska och fysiska övergrepp eller bli indragna i kriminalitet, prostitution eller annan destruktiv verksamhet. De har nu under fem år haft tillgång till ett bättre och livsavgörande alternativ.

När vi ser tillbaka på dessa fem år kan vi bara ödmjukt förundras över hur Gud har vakat över projektet och lett oss framåt steg för steg!

Tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan Smyrna Church, de lokala myndigheterna, ideella krafter och bidragsgivare har arbetet kunnat bedrivas och utvecklas till den verksamhet som finns idag. Den vision och målsättning som fanns vid starten – att erbjuda en trygg, kärleksfull och utvecklande plats för Galles mest utsatta barn och ungdomar – brinner fortfarande alla engagerade lika starkt för i detta projekt!

Ett festligt Jubileum har firats och Hirusaras lokaler fylldes denna dag av barn, personal, anhöriga och inbjudna gäster. Även representanter från polis och de sociala myndigheterna deltog med sitt engagemang. En stämningsfull ceremoni med ljuständning ägde rum. Det hölls många tal. Våra duktiga barn framträdde med sång, dans och sketcher och det bjöds på lite förtäring.

En minnesvärd dag fylld av värme och kärlek för alla inblandade!

 

Barn, anhöriga, personal och inbjudna gäster poserar på Hirusaras lekplats som avslutning på dagen.

 

Skyfall, översvämningar och Smyrnas hjälparbete

Den 18 maj 2016 drabbades Sri Lanka återigen av en förödande naturkatastrof, den värsta sedan tsunamin 2004, där 30 000 människor miste livet.

Den tropiska cyklonen Roanu drog in över Sri Lanka med orkanvindar och häftiga skyfall som ledde till omfattande jordskred i distriktet Aranayake. Tre byar begravdes av upp till 15 meter djup lera där antalet döda uppgavs till ett hundratal men uppemot 300 000 personer påverkades av jordskreden och även av översvämningar och tvingades fly från sina hem och evakueras till säkrare områden.

De häftigaste regnen på 25 år, där för exempel huvudstaden Colombo fick 245 mm på en dag, Iedde till att Kelani floden snabbt svämmade över sina bräddar och tusentals bostäder fylldes med upp till 2 meter smutsigt vatten. Cirka 250 000 vuxna och barn evakuerades till tillfälliga skydd, tills vattnet hade sjunkit undan igen.

Den sämsta marken, den som ligger på den låglänta terrängen närmast Kelanifloden, bebyggs av de fattigaste lankeserna och de drabbas hårdast vid skyfall och dess efterföljande översvämningar.

 

Smyrna Church, Galle har under sina femtio års existens, alltid värnat om offer för katastrofer och krig och velat ge hopp och hjälp till drabbade människor i nöd. Med donationer från Pingstkyrkan i Trelleborg och hjälporganisationen ACT i USA, kunde kyrkan köpa in och distribuera förnödenheter till 500 drabbade familjer i Colombos slum.

 

Några av barnen på Hirusara Daycare center hjälper till med packning av förnödenheter till drabbade familjer i Colombo.

Christie Kohomban, senior pastor I Smyrna Church, Galle tillsammans med några ungdomar från kyrkan. Paketen med köksredskap, tallrikar och muggar m.m är färdiga för distribution.

 

 

 

 

 

 

 

I Colombos slumområde, Kuruniyawatta Orugodawatta, bildar här människorna kö för att få del av paketen med förnödenheter. Förutom lite enkel köksutrustning delas det även ut kläder, skolböcker och matransoner med de viktigaste torrvarorna, såsom ris, mjölkpulver och linser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet inom Smyrna Church, Galle fortsätter outtröttligt vidare och vi är så oändligt tacksamma över att få vara en del i denna verksamhet och hjälpa till med det vi kan.

Matteus 25:40: ” Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”

Loppis till förmån för Hirusara Daycare center.

Ett par gånger om året står vår organisation Childrens Wellfare Fund på loppisar runt om i Skaraborg och säljer till förmån för våra barn på Hirusara Daycare center.
Lördagen den 23 april var det så dags igen!
Denna gång hade vi bokat ett par bord på Jätteloppisen i Lidköpings Arena och det var verkligen snurr på försäljningen!
Den totala intäkten på 4950 kronor kommer att gå till den fortsatta driften av detta projekt som i dagsläget ser till att 25 barn i åldrarna 8 månader – 16 år får skydd undan gatulivets alla faror, möjlighet till skolgång, näringsrik mat, stimulans och trygghet!
Loppiskommittén bestod av Veronica Alvarsson Bjursell, Carina Nilsson, Rosie Hermansson och Lena Svensson
Inför lördagens evenemang var som vanligt även många vänner och bekanta engagerade genom att skänka saker, kläder samt baka kakor och bröd.
Ett stort varmt TACK till alla inblandade!

Nu har vi även Swish!


                  Ge en gåva enklare!

 

                  Vårt Swish-nummer:

                      1235 904 974

Alla gåvor går oavkortat till gatubarnsprojektet,

Smyrna, Hirusara Daycare centers verksamhet!”Som ringar på vattnet…”

Smyrna, Hirusara Daycare Center.

Valet av namn kunde inte blivit bättre eftersom ordet Hirusara står för ordet ”solsken” på Singala!  För detta dagcenter är verkligen en ljus och varm plats för de barn och familjer som innefattas i projektet, och det står mycket klart att denna verksamhet fortsätter att ha en livsavgörande inverkan på deras liv.

I dagsläget är 21 barn inskrivna och det är fantastiskt att se hur de utvecklas och blomstrar när de får förutsättningar för att kunna göra det. Barnen som hade formats av tillvaron på gatorna får på centret se att det finns möjligheter till ett annat sorts liv än att tigga, använda droger eller bedriva kriminalitet och prostitution.  De som varit utsatta för exploatering och övergrepp har börjat få tillbaka tilliten till andra människor och de som var undernärda och sjuka har fått näringsrik mat och bättre förutsättningar att bli starka och friska. De barn som knappt kunde läsa och skriva och som hade väldigt dåligt självförtroende, har fått möjlighet att gå regelbundet i skolan och till slut börjat tro på sin egen förmåga. Utbildning och på sikt ett arbete som ger försörjning är deras nyckel till en ljusare framtid!

Verksamheten anpassas kontinuerligt efter nya framväxande behov och bland annat har öppettiderna förlängts, extraundervisning i engelska och matematik införts och en handlingsplan utformats för ungdomarna på centret. Vi har även den senaste tiden fått ta emot flera små barn där förälderns eller annan anhörigs beteende sätter dem i riskzonen. De två yngsta är bara ett halvår gamla!

Ursprungstanken var att Hirusara Daycare center skulle vara öppet för barn i åldrarna 3-13 år men allteftersom tiden gått har vi fått tänka om! Centret måste finnas tillgängligt även för mycket små barn och vårt ansvar måste också utvidgas för våra ungdomar. Vi kan inte släppa taget om dem förrän de fått hjälp till högre studier, eller lotsats in i förvärvsarbete via de statliga yrkesskolor som finns.

Några av våra ungdomar när de djupt koncentrerade hjälps åt med sina hemuppgifter.

Ett ökat behov av omsorg även för mycket små barn har nyligen tillgodosetts. Under skoltid när de äldre barnen är i skolan pysslar, leker och vilar de minsta på centret innan den mer hektiska eftermiddagen tar vid. På vilden ser vi några av de nykomna småttingarna.

Den positiva utveckling som detta projekt haft sedan starten för fyra år sedan kan härledas till flera faktorer. Köpkraften hos vår valuta i ett utvecklingsland som Sri Lanka gör att detta center kan drivas för en relativt blygsam kostnad och tack vare våra lokala medarbetares enorma engagemang, stora kreativitet och deras utvecklande av goda relationer med myndigheterna har Hirusara kunnat utvecklas till detta fantastiska center.

Centret har ett kontinuerligt samarbete med övriga verksamheter i Smyrna Church i Galle, som exempelvis här där man deltar med ett eget framträdande i samband med kyrkans julkonsert. Varje år ordnas också ett ungdomsläger där även Hirusaras ungdomar kan delta.

Vill du också vara med och göra skillnad? Likt ringar på vattnet kan vi förändra livsmönster som oftast gått i arv i flera generationer. Att rädda en individs liv innebär nämligen att man också räddar den människans barn, och barnbarn, ja hela det livets träd som denna människa kommer att ge upphov till!

Lilla Nahomi tillsammans med Treesha, en av våra tre eldsjälar som arbetar på Hirusara.

Nyhetsbrev-julen 2014


Med detta nyhetsbrev firar vi 3 års jubileum av Childrens Wellfare fond-En liten organisation som drivs på gräsrotsnivå med volontärt arbete, frivilliga gåvor och en stark övertygelse att man verkligen kan göra skillnad! Vi vill med detta inlägg också få möjlighet att tacka även de sponsorer vi inte har e-mail adresser till!

Kära Vänner!
Vi
startade vår organisation med blygsamma förhoppningar, engagerade samarbetspartners på Sri Lanka och en generös, trogen kärna av supportrar här i Sverige. Vi är stolta och ibland förundrade över vad denna samverkan har åstadkommit. Tillsammans och med Guds ledning, har vi arbetat för att förändra livet för de utsatta gatubarnen i Galle på Sri Lanka. Vi har skapat en säker plats för dessa barn som varit utsatta för övergrepp och exploatering, en plats där de får trygghet, omvårdnad, näringsrik mat och utbildning. Vi har också möjliggjort utbildning för andra fattiga barn och ungdomar genom fadderskap och vi har renoverat ett fallfärdigt hus i den lilla byn Baddegama samt gett dem rent vatten. Vi har gett hopp till barn och deras familjer som lever i fattigdom och förtvivlan och även visat myndigheterna på Sri Lanka att det absolut går att förändra destruktiva familjemönster till det bättre!

Hjärtligt tack för ert stora förtroende, engagemang, generositet och förböner!          

               

I Galle liksom världen över exploateras och utsätts gatubarn ständigt för alla de risker det innebär att leva på gatorna. De är undernärda, utan regelbunden skolgång och får ofta utstå både psykiska och fysiska övergrepp. På Hirusara-Daycare center hålls barnen borta från gatorna och får skydd, trygghet, näringsrik mat, utbildning och stimulans.

 Det kan vara svårt för gatubarn att skriva in sig i det statliga skolsystemet eftersom de ofta saknar adresser och dokumentation. Med stöd från Hirusara-centret går nu alla barnen i skolan. Ett av barnen sa nyligen vid en intervju; min mamma är mycket fattig och lever till största delen på gatan men hon har under hela mitt 13-åriga liv uppmuntrat att jag skulle få en utbildning. Tack vare Hirusara kan jag nu gå i skolan regelbundet. Tack så mycket!

Ingenjör, polis, lärare…yrkesmål för några av de barn och ungdomar som kommer till centret. Innan de kom hit, gick de flesta inte i skolan och många var hemlösa. Smyrna Church i Galle har ett nära samarbete med de lokala myndigheterna och har det senaste året bland annat kunnat säkra subventionerade bostäder för de flesta av de inskrivna barnen och deras familjer.

Efter en omfattande renovering och tillbyggnad invigdes Smyrna Hirusara-centrets nya, större och mer ändamålsenliga lokaler den 2 oktober. Ansvariga för childrens welfare fond, Lena Svensson och Frank Brundin hade den stora glädjen att få vara med på de festligheter som anordnats denna dag.

Alla som varit med på invigningen av de nya lokalerna samlades efteråt på lekplatsen utanför centret: ”Hirusara-barnen”, en del anhöriga, personalen och inbjudna gäster. Vi blickar nu fram mot ett nytt år 2015 och vi hoppas och ber att de drömmar och planer vi har för verksamheten kommer att kunna realiseras under det kommande året!

Guds rika välsignelse önskar vi er alla!

Varma hälsningar / Lena, Frank och Carina

 

 

 

 

I skuggan av en rostig plåtburk

Så var vi då äntligen på väg till byn Baddegama. Den by där en del av vår organisations fadderbarn bor med sina föräldrar. I en av familjerna är bägge föräldrarna dövstumma men de fyra barnen är fullt friska. Det är en fattig by. Många handikappade bor här och fattigdomen slår rakt mot mig utan bedövning. Att se hur fattiga de är griper stryptag om mitt hjärta. Husen de bor i kan med knapp nöd kallas för hus. Det hus där en av familjerna bor i har dock fått sig en upprustning, då taket rasade in förra året. De levde i detta hus i ren misär och en av grannarna uppmärksammade pastor Mark om detta. Familjen hade ju inga som helst ekonomiska förutsättningar att laga detta själva. Med vår ekonomiska hjälp och våra vänner i Galle är väggarna nu återuppbyggda och vitkalkade, taket är nytt och tätt och familjen kan bo under anständiga former, torra från regn och rusk. Byn har innan detta hände fått en egen brunn vilket är ett måste för hygien och överlevnad.


Pastor Mark, Christie Kohomban och vi besökande inspekterar brunnen som förser byns familjer med friskt och rent vatten sedan ett par år tillbaka.

Husen i byn, är mycket enkla och består i huvudsak av cementblock och plåt.

Mottagandet blev överväldigande. När vi anlände till byn och det nyrenoverade huset hade de spänt upp ett rött band i dörröppningen. De ville att vi skulle klippa bandet och inviga huset. Djupt gripen av situationen klippte jag av bandet och såg hur lyckliga och stolta de var över sitt lilla hus. Min syster och hennes man samt jag och min sambo fick bevittna hur generösa och gästvänliga dessa lankeser är. Trots den fattigdom de lever under bjuder de ändå på kalas så gott de kan. Christie och Rita Kohomban, våra gamla vänner sedan barnsben, gör ett fantastiskt arbete med dessa fadderbarn och deras föräldrar och varje månad får familjerna en slant från fonden så att de kan skicka sina barn till skolan. De yngsta små, som ännu inte uppnått skolåldern, får chansen till näringsrik mat och lite kläder. Det kan låta oansenligt att vi lägger 150 kronor per barn, men det räcker långt på Sri Lanka. Dock är kött dyrt och som exempel kostar en kyckling 600 Rupies vilket motsvarar ca 34 kronor. En månadslön för de flesta ligger på ungefär 10 000 Rupie vilket motsvarar 550 kronor. De äter dock oftast mycket vegetariskt oh linser i curry vilket är gott, näringsrikt och billigt.

Dagen till ära bjöds vi på en rad mjuka, färgglada kakor som serverades på papptallrikar samt lemonad som vi artigt tog emot. Dock är våra magar inte av samma kaliber som deras, så vi fick ta det lite lugnt med intaget av de färgsprakande kreationerna. Hela byn var samlad. Detta var en viktig händelse för dem, att vi kom ända från Sverige för att besöka dem i sin hemby. Jag är glad att se hur verksamheten fortskrider och den glädje och tacksamhet bland byborna som får ta del av dessa gåvor. Pastor Mark, föreståndare för Smyrna Church i Galle, deltog i besöket samt de utposterade pastorer som ingår i den arbetsgrupp som sprider evangelium i regionen. Det finns ju många byar som skall besökas för alla har inte möjlighet att ta sig till kyrkan i Galle för egen maskin. En del äger inte ens en cykel, än mindre har de råd att ta bussen. Bussen går dock bara från huvudleden, en nätt promenad på många kilometer för en del av byborna.

 

Vid invigningsceremonin i det nyrenoverade huset medverkade även barnen i byn. Här framför de rörelsesånger för oss.

 

 

 

Framåt lunchtid tackade vi för oss och lovade komma tillbaka nästa gång vi besöker Sri Lanka. Ett löfte inte svårt att hålla för någon av oss. Alla i byn stod och vinkade och det känns fantastiskt att lämna byn och ha sett att de har det bra.

För er som läser detta resereportage och känner att det vore roligt att få sponsra projektet, tveka inte att höra av er till mig eller till min syster Lena, eller läs mer på vår hemsidas olika flikar om verksamheten inom vår organisation. En verksamhet som enbart bedrivs ideellt och alla medel som kommer in från olika fadderföräldrar och sponsorer går oavkortat till de fattiga familjerna och deras barn.

Tills mer information kan förmedlas önskar jag er alla Guds rika välsignelse!

Varma hälsningar

Frank och Jeanette, Lena och Karl-Magnus

www.childrenswellfarefond.com

 

 

Segolstorpsläger 2014

Återigen har det projekt min syster Lena och jag blev kallade av Herren att delta i burit god frukt. De gatubarn vi försöker hjälpa med vår gemensamt utsträckta hand har fått in ännu en gåva från 180 ungdomar som gästade det årliga Camp Segolstorp som är ett läger arrangerat av Pingstkyrkorna i gamla Skaraborg. Simon Holst rapporterade att veckan bjöd på ett fantastiskt väder, härliga samlingar och god gemenskap. I slutet av veckan uppmärksammades Bertil Nilsson, min och Lenas far, som varit en viktig del i att Segolstorpgården blev en kristen lägergård. Tanken var att de ville bjuda in Bertil att besöka Segolstorp, men hans sviktande ork stoppade dessa planer. I stället fick de ringa upp Bertil som fick dela sitt hjärta med ungdomarna vilket var oerhört gripande. För att hedra Bertil gjordes en insamling till Childrens Wellfare Fund och ungdomarna deltog med stor generositet. Även överskottet från lägerkiosken samlades in i samband med att föräldrarna hämtade sina ungdomar och tillsammans med kollektgåvorna blev det en ansenlig summa, som kommer att bli till stor välsignelse för vårt projekt Hirusara-Day care center i Galle.

Det är så underbart att få följa detta projekt som en gång bara var en idé från Mark Nanayakkara, pastor i Smyrna Church Galle samt Christie och Rita Kohomban och som blev till välsignelse för så många utsatta gatubarn i Galle. I slutet på september ska vi åter resa ut till våra vänner och besöka verksamheten. Dels skall vi besöka våra fadderbarn i Baddegama och Galle, dels ska vi få uppleva invigningen av de nyrenoverade lokalerna som nyligen blivit klara.

Bed att Herren är med oss på resan och att den blir välsignad för alla som är involverade i detta projekt.

Med varma häsningar

Lena och Frank

Skövdegänget som var med på Segolstorpslägret.

Nattvardssamling utomhus en av lägerkvällarna.

 

 

 

 

 

Lägerchef Simon Holst ringer upp Bertil Nilsson i den avslutande samlingen.

Extraundervisning, förlängd öppettid och gitarrkurs!

Verksamheten på Day-care center-Hirusara, som i september firar treårs-jubileum, är i full gång och utvecklas stadigt framåt! Våra planer att få igång extraundervisning för de äldre barnen kunde realiseras  i samband med den nya terminsstarten i maj, och de flickor och pojkar som går i klass 7, 8 och 9 (12-14 år gamla) får nu möjlighet att fördjupa sina kunskaper i matematik, naturvetenskap och engelska tre gånger i veckan.

Mrs.Wilochanainhyrd lärarinna med kompetens i ovanstående ämnen kommer till centret måndag, onsdag och fredag eftermiddag och bedriver undervisningen i centrets lokaler.

Barnen är otroligt duktiga och ambitiösa och pastor Mark berättar hur fantastiskt det är se deras snabba framsteg!

 

 

 

 

De yngre barnen och de som fortfarande har svårigheter med läs och skrivkunskaperna, får som förut, undervisning och läxhjälp av vår anställda lärarinna Mrs.Deena.

Fler Nyheter………………

Öppettiderna för Hirusara-Day care  har nyligen förlängts till kl. 18:00 och barnen får ytterligare ett lagat mål mat, innan de lämnar centret. Vi vet att de flesta av dem inte kommer att få någon mer mat förrän de kommer tillbaka nästa dag, och därför känns det så bra att de lämnar oss mätta i magen!

En gitarr och musikkurs startade i maj. Kursen, som också den hålls av en inhyrd lärare, kommer att bedrivas varje  tisdag eftermiddag, två timmar åt gången i ett halvår. Här kommer barnen att få lära sig gitarrackord, österländsk och västerländsk musikhistoria men även en del sångträning.

 

 

 

 

 

 

Nya skoluniformer har köpts in till skolbarnen, i samband med terminsstarten. En glädjande nyhet är också att alla barnen på Hirusara som är i skolåldern, nu går i skolan. Efter en lång och komplicerad process med skolmyndigheterna har även det sista kvarvarande barnet utan födelsecertifikat, nu fått utfärdat ett motsvarande dokument som ger  tillträde till den statliga skolan. Fantastiskt roligt och betydelsefullt!!

Pastor Mark delar ut de nyinköpta skoluniformerna till alla våra skolbarn.

ETT VARMT TACK till alla som är med och bidrar till att vi kan fortsätta ge Galle citys mest utsatta barn ett bättre liv och framtid!

Guds rika Välsignelse!

 

 

Välgörenhetsmässa och Loppis

Söndagen den 2 mars arrangerades en Mässa och Loppis i Nossebro, där intäkterna oavkortat gick till vårt gatubarnsprojekt i Galle på Sri Lanka: Day-care center- Hirusara.

Vi fick otroligt mycket  positiv respons både före, under och efter mässan från den lokala tidningen, företag i trakten som skänkte vinster till vårt
lotteri, sponsorer som bl.a bidrog med varmkorv och bröd och privatpersoner som bakade till kaffeserveringen. Många frivilliga erbjöd sig också att hjälpa till under mässdagen och allmänheten visade sitt stöd och uppskattning genom att komma !

Det blev en fantastisk dag genomsyrad av kärlek, glädje och givmildhet och vi är så otroligt tacksamma för intäkten på drygt 26 000 kronor, som blev resultatet av denna dagen. Nu kommer vi att kunna finansiera flytten till, och renoveringen av dagcentret-Hirusara nya lokaler där det skall målas, läggas nytt golv, sättas in fönsterluckor, inhandlas ny gasspis, nytt kylskåp, matbord och annat smått och gott!

En del av målningsarbetet har redan påbörjats men under maj månad kommer renoveringen att komma igång på allvar, och vi ser fram mot större och mer praktiska lokaler för personalen och våra fantastiska ”Hirusara-barn” !

Många besökare kom till mässans modevisning, som var en av programpunkterna under dagen.

Mässkommittén fr.vänster Annette Dunhäll, Lena Svensson, Aina Falkås, Veronica Bjursell och Carina Nilsson